BIZ hakda

“Shinland Optical” yşyklandyryş optikasynda 20+ ýyllyk tejribesi bolan kompaniýa.2013-nji ýylda baş edaramyz Hytaýyň Şençzhenen şäherinde guruldy.Şondan soň, güýjümizi öňdebaryjy we innowasiýa tehnologiýalary bilen müşderimize yşyklandyryş optiki çözgüdi bermekde jemleýäris.Indi, biziň hyzmatymyzda iş yşyklandyryşy, öý yşyklandyryşy, açyk yşyklandyryş, awtoulag yşyklandyrylyşy, sahna yşyklandyryşy we ýörite yşyklandyryş we ş.m. “Lightagtylygy has owadan etmek” kompaniýamyzyň wezipesidir.

“Shinland Optical” milli ýokary tehnologiýaly kärhana.Baş edaramyz Şençzheneniň Nanşanda, önümçilik kärhanamyz Dongguanyň Tongxia şäherinde ýerleşýär.Şençzhenen ştab-kwartiramyzda gözleg we gözleg merkezimiz we satuw / marketing merkezimiz bar.Satyş bölümleri Zhongshan, Foshan, Sýamen we Şanhaýda ýerleşýär.“Dougguan” önümçilik kärhanamyzda müşderilerimize ýokary hilli önüm öndürmek üçin plastmassa galyplar, artykmaç örtük, vakuum örtük, gurnama ussahanasy we synag laboratoriýasy we ş.m. bar.

HABARLAR

habarlar01

Iň soňky önüm