BIZ BARADA

“Shinland Optical” yşyklandyryş optikasynda 20+ ýyllyk tejribesi bolan bir kompaniýa.2013-nji ýylda baş edaramyz Hytaýyň Şençzhenen şäherinde guruldy.Şondan soň güýjümizi öňdebaryjy we innowasiýa tehnologiýalary bilen müşderimize yşyklandyryş optiki çözgüdi bermäge gönükdirýäris.Indi, biziň hyzmatymyzda iş yşyklandyryşy, öý yşyklandyryşy, açyk yşyklandyryş, awtoulag yşyklandyrylyşy, sahna yşyklandyryşy we ýörite yşyklandyryş we ş.m. “Lightagtylygy has owadan ediň” kompaniýamyzyň wezipesidir.

“Shinland Optical” milli ýokary tehnologiýa kärhanasydyr.Baş edaramyz Şençzheneniň Nanshan şäherinde, önümçilik desgamyz Dongguanyň Tongxia şäherinde ýerleşýär.Şençzhenen ştab-kwartiramyzda R&D merkezimiz we Satyş / Marketing merkezimiz bar.Satyş bölümleri Zhongshan, Foshan, Sýamen we Şanhaýda ýerleşýär.“Dougguan” önümçilik kärhanamyzda müşderilerimize ýokary hilli önüm öndürmek üçin plastmassa galyplar, artykmaç örtük, vakuum örtük, gurnama ussahanasy we synag laboratoriýasy we ş.m. bar.

HABARLAR

news01

Iň soňky önüm