banner

Şinland güýji

Şinland optikiyşyklandyryş pudagynda 20+ ýyllyk tejribesi bolan bir kompaniýa. Şinland 1996-njy ýylda başlandy, 2013-nji ýylda baş edaramyz Şençzhenen şäherinde guruldy, 2018-nji ýylda Hytaýyň Dongguan şäherinde 10000 ösümlik satyn aldyk. Şondan soň güýjümizi yşyklandyryş bilen üpjün edýäris Öňdebaryjy we innowasiýa tehnologiýalary bilen müşderimize optiki çözgüt.Indi biziň hyzmatymyz iş yşyklandyryşy, öý yşyklandyryşy, açyk yşyklandyryş, awtoulag yşyklandyryşy, sahna yşyklandyryşy we ýörite yşyklandyryş we ş.m.

gaýybana

Galyp işlemegiň takyklygy

Wakuum örtüginiň takyklygy

Awtomatik plastmassa galyplaýjy maşyn

Örtük gatlagynyň şöhlelenmesi

Has köp

Şinland güýji

“Shinland Optical” yşyklandyryş pudagynda 20+ ýyllyk tejribesi bolan bir kompaniýa ......

Hil barlagy

Nata ISO 9001: 2015 hil ulgamynyň kepilnamasyndan geçdi ......

Önümçilik mümkinçilikleri

Şinland optiki has gowy azaltmak üçin ösen enjamlary hödürledi ......