SL-II परावर्तक

 • SL-A-050J

  SL-A-050J

  मूळ ठिकाण: ग्वांगडोंग, चीन
  ब्रँड नाव: Shinland
  साहित्य: ऑप्टिकल ग्रेड पीसी, ऑप्टिकल ग्रेड पीसी
  आकार: गोल
  शैली: ऑप्टिकल पीसी परावर्तक
  रंग: व्हॅक्यूम अॅल्युमिनियम प्लेटिंग
  व्यास: Φ: 50.0 मिमी एच: 22.7 मिमी Φ: 21.6 मिमी
  कोन: 16°/22°/32°/38°/40°
  अर्ज: एलईडी दिवे
  प्रमाणन: ROHS, UL
  पॅकिंग: डस्ट-प्रूफ, शॉक-प्रूफ पॅकिंग, ट्रे पॅकिंग

 • SL-050K

  SL-050K

  मूळ ठिकाण: ग्वांगडोंग, चीन
  ब्रँड नाव: Shinland
  साहित्य: ऑप्टिकल ग्रेड पीसी, ऑप्टिकल ग्रेड पीसी
  आकार: गोल
  शैली: ऑप्टिकल पीसी परावर्तक
  रंग: व्हॅक्यूम अॅल्युमिनियम प्लेटिंग
  व्यास: Φ: 50.0 मिमी एच: 22.7 मिमी Φ: 20.0 मिमी
  कोन: 11°, 22°, 24°,30°,38°,47°,50°,51°
  अर्ज: एलईडी दिवे
  प्रमाणन: ROHS, UL
  पॅकिंग: डस्ट-प्रूफ, शॉक-प्रूफ पॅकिंग, ट्रे पॅकिंग

 • SL-A-062B

  SL-A-062B

  मूळ ठिकाण: ग्वांगडोंग, चीन
  ब्रँड नाव: Shinland
  साहित्य: ऑप्टिकल ग्रेड पीसी, ऑप्टिकल ग्रेड पीसी
  आकार: गोल
  शैली: ऑप्टिकल पीसी परावर्तक
  रंग: व्हॅक्यूम अॅल्युमिनियम प्लेटिंग
  व्यास: Φ: 62.0 मिमी एच: 30.6 मिमी Φ: 25.1 मिमी
  कोन: 15°, 17°, 20°,25°,32°,38°
  अर्ज: एलईडी दिवे
  प्रमाणन: ROHS, UL
  पॅकिंग: डस्ट-प्रूफ, शॉक-प्रूफ पॅकिंग, ट्रे पॅकिंग

 • SL-062A

  SL-062A

  मूळ ठिकाण: ग्वांगडोंग, चीन
  ब्रँड नाव: Shinland
  साहित्य: ऑप्टिकल ग्रेड पीसी, ऑप्टिकल ग्रेड पीसी
  आकार: गोल
  शैली: ऑप्टिकल पीसी परावर्तक
  रंग: व्हॅक्यूम अॅल्युमिनियम प्लेटिंग
  व्यास: Φ: 62.0 मिमी एच: 30.6 मिमी Φ: 20.0 मिमी
  कोन: 13°, 15°, 22°,24°,35°,38°,55°,60°
  अर्ज: एलईडी दिवे
  प्रमाणन: ROHS, UL
  पॅकिंग: डस्ट-प्रूफ, शॉक-प्रूफ पॅकिंग, ट्रे पॅकिंग

 • SL-A-069C

  SL-A-069C

  मूळ ठिकाण: ग्वांगडोंग, चीन
  ब्रँड नाव: Shinland
  साहित्य: ऑप्टिकल ग्रेड पीसी, ऑप्टिकल ग्रेड पीसी
  आकार: गोल
  शैली: ऑप्टिकल पीसी परावर्तक
  रंग: व्हॅक्यूम अॅल्युमिनियम प्लेटिंग
  व्यास: Φ: 69.0 मिमी एच: 34.2 मिमी Φ: 28.4 मिमी
  कोन: 16°/22°/32°/38°/40°
  अर्ज: एलईडी दिवे
  प्रमाणन: ROHS, UL
  पॅकिंग: डस्ट-प्रूफ, शॉक-प्रूफ पॅकिंग, ट्रे पॅकिंग

 • SL-069D

  SL-069D

  मूळ ठिकाण: ग्वांगडोंग, चीन
  ब्रँड नाव: Shinland
  साहित्य: ऑप्टिकल ग्रेड पीसी, ऑप्टिकल ग्रेड पीसी
  आकार: गोल
  शैली: ऑप्टिकल पीसी परावर्तक
  रंग: व्हॅक्यूम अॅल्युमिनियम प्लेटिंग
  व्यास: Φ: 69.0 मिमी एच: 34.2 मिमी Φ: 23.6 मिमी
  कोन: 16°/22°/32°/38°/40°
  अर्ज: एलईडी दिवे
  प्रमाणन: ROHS, UL
  पॅकिंग: डस्ट-प्रूफ, शॉक-प्रूफ पॅकिंग, ट्रे पॅकिंग

 • SL-A-075E

  SL-A-075E

  मूळ ठिकाण: ग्वांगडोंग, चीन
  ब्रँड नाव: Shinland
  साहित्य: ऑप्टिकल ग्रेड पीसी, ऑप्टिकल ग्रेड पीसी
  आकार: गोल
  शैली: ऑप्टिकल पीसी परावर्तक
  रंग: व्हॅक्यूम अॅल्युमिनियम प्लेटिंग
  व्यास:Φ:75.0mm H:41.0mm Φ:28.4mm
  कोन: 13°, 19°,28°, 34°,39°
  अर्ज: एलईडी दिवे
  प्रमाणन: ROHS, UL
  पॅकिंग: डस्ट-प्रूफ, शॉक-प्रूफ पॅकिंग, ट्रे पॅकिंग

 • SL-075I

  SL-075I

  मूळ ठिकाण: ग्वांगडोंग, चीन
  ब्रँड नाव: Shinland
  साहित्य: ऑप्टिकल ग्रेड पीसी, ऑप्टिकल ग्रेड पीसी
  आकार: गोल
  शैली: ऑप्टिकल पीसी परावर्तक
  रंग: व्हॅक्यूम अॅल्युमिनियम प्लेटिंग
  व्यास: Φ: 75.0 मिमी एच: 41.0 मिमी Φ: 23.6 मिमी
  कोन: 10°, 21°,25°, 27°,38°,41°,58°,62°
  अर्ज: एलईडी दिवे
  प्रमाणन: ROHS, UL
  पॅकिंग: डस्ट-प्रूफ, शॉक-प्रूफ पॅकिंग, ट्रे पॅकिंग

 • SL-085B

  SL-085B

  मूळ ठिकाण: ग्वांगडोंग, चीन
  ब्रँड नाव: Shinland
  साहित्य: ऑप्टिकल ग्रेड पीसी, ऑप्टिकल ग्रेड पीसी
  आकार: गोल
  शैली: ऑप्टिकल पीसी परावर्तक
  रंग: व्हॅक्यूम अॅल्युमिनियम प्लेटिंग
  व्यास: Φ: 85.0 मिमी एच: 42.0 मिमी Φ: 25.5 मिमी
  कोन: 9°, 18°,23°, 35°,40°,56°, 61°
  अर्ज: एलईडी दिवे
  प्रमाणन: ROHS, UL
  पॅकिंग: डस्ट-प्रूफ, शॉक-प्रूफ पॅकिंग, ट्रे पॅकिंग

 • SL-A-092C

  SL-A-092C

  मूळ ठिकाण: ग्वांगडोंग, चीन
  ब्रँड नाव: Shinland
  साहित्य: ऑप्टिकल ग्रेड पीसी, ऑप्टिकल ग्रेड पीसी
  आकार: गोल
  शैली: ऑप्टिकल पीसी परावर्तक
  रंग: व्हॅक्यूम अॅल्युमिनियम प्लेटिंग
  व्यास:Φ:92.0mm H:45.5mm Φ:31.0mm
  कोन: 11°, 15°,23°, 37°,40° ऍप्लिकेशन: एलईडी दिवे
  प्रमाणन: ROHS, UL
  पॅकिंग: डस्ट-प्रूफ, शॉक-प्रूफ पॅकिंग, ट्रे पॅकिंग

 • SL-092D

  SL-092D

  मूळ ठिकाण: ग्वांगडोंग, चीन
  ब्रँड नाव: Shinland
  साहित्य: ऑप्टिकल ग्रेड पीसी, ऑप्टिकल ग्रेड पीसी
  आकार: गोल
  शैली: ऑप्टिकल पीसी परावर्तक
  रंग: व्हॅक्यूम अॅल्युमिनियम प्लेटिंग
  व्यास: Φ: 92.0 मिमी एच: 45.5 मिमी Φ: 25.7 मिमी
  कोन: 8°, 12°,22°, 38°,42°, 57°,60° ऍप्लिकेशन: एलईडी दिवे
  प्रमाणन: ROHS, UL
  पॅकिंग: डस्ट-प्रूफ, शॉक-प्रूफ पॅकिंग, ट्रे पॅकिंग

 • SL-A-110A

  SL-A-110A

  मूळ ठिकाण: ग्वांगडोंग, चीन
  ब्रँड नाव: Shinland
  साहित्य: ऑप्टिकल ग्रेड पीसी, ऑप्टिकल ग्रेड पीसी
  आकार: गोल
  शैली: ऑप्टिकल पीसी परावर्तक
  रंग: व्हॅक्यूम अॅल्युमिनियम प्लेटिंग
  व्यास: Φ: 110.0mm H: 53.0mm Φ: 31.0mm
  कोन: 9°, 15°,22°, 24°,35°, 40° ऍप्लिकेशन: एलईडी दिवे
  प्रमाणन: ROHS, UL
  पॅकिंग: डस्ट-प्रूफ, शॉक-प्रूफ पॅकिंग, ट्रे पॅकिंग

123पुढे >>> पृष्ठ 1/3