ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ

ໄອຄອນ1

ແສງຈຸດ

ໄອຄອນ2

ຕິດຕາມແສງສະຫວ່າງ

ໄອຄອນ3

ແສງສະຫວ່າງລົງ

ໄອຄອນ4

ແສງເສັ້ນ

ໄອຄອນ5

ໂຄມໄຟປິດລົງ

ໄອຄອນ6

Trim ຕ້ານ glare

ໄອຄອນ7

ແສງສະຫວ່າງຍານພາຫະນະ